понедельник, 14 июня 2010 г.

Міжнародний конкурс "Боже, який нам подарував таку красиву землю"

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
IM. TERESY OCIESZKO
pt. "Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną" pod honorowym protektoratem
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia,Księdza Seniora Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Prymasa Polski,Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka,Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego.
Patronatem medialnym obejmuje to wydarzenie Telewizja Polska Gdańsk
organizowany przez FUNDACJĘ ROZWOJU SZTUKI SAKRALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
„DEI GRATIA” W GDYNI PRZY WSPÓŁPRACY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA" W GDAŃSKU ORAZ ZESPÓŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI ORŁOWIE
Ustalenia ogólne :
1. Celem konkursu jest zamanifestowanie zachwytu i wyrażenie wdzięczności Bogu za piękno ziemi. Rozbudzenie świadomości nieskończenie rozrzutnego daru piękna, z którym każdy z nas może obcować na co dzień jest najlepszą gwarancja poszanowania środowiska naturalnego i dzieł ludzkiej kultury.
W tym aspekcie konkurs ma duże znaczenie edukacyjne. Nic tak głęboko nie utrwala przekonań, jak samodzielne poszukiwanie wyrazu artystycznego zaobserwowanego piękna. Budząc poczucie estetyki udział w konkursie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
2. Konkurs jest organizowany w dwóch dziedzinach:
a. Konkurs plastyczny - fotografii, rysunku i malarstwa
b. Recytacji poezji Teresy Ocieszko
Do udziału w konkursie zapraszamy dwie grupy wiekowe –
Do lat 18
Do lat 26
Regulamin konkursu plastycznego fotografii, rysunku
i malarstwa:
1. Tematyka prac powinna być związana z ukazaniem piękna ziemi i otaczającego nas świata. Młodzież wykonując prace konkursowe powinna zaprezentować swój talent plastyczny, zmysł obserwacyjny, samodzielność myślenia i znajomość techniki, której wybór pozostawiamy uczestnikom.2. Forma prac i ich wielkość dowolna
3. Prosimy nie oprawiać prac w passe - partout.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez indywidualnych uczestników.
5. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a. Imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz jego dokładny adres zamieszkania z numerem telefonu
b. Imię i nazwisko nauczyciela
c. Adres i telefon placówki dydaktycznej
d. E –mail
6. Prace prosimy nadsyłać listownie w sztywnym opakowaniu lub przywozić na adres:
FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI SAKRALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻRY
„DEI GRATIA”
UL. ŚWIATOWIDA 48A
81- 543 GDYNIA
z dopiskiem KONKURS ARTYSTYCZNY

Комментариев нет:

Отправить комментарий